Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös nya satsning på solceller i Gävle

06:00 / 24 May 2019 Diös Press release

 I början av 2019 skrev Diös ett intentionsavtal med El av Sol Nordic om att, på sikt, installera solcellsanläggningar på alla sina fastigheter där det är möjligt. Som ett led i det installeras under sommaren bolagets hittills största solcellsanläggning på en fastighet i centrala Gävle. Satsningen är del av Diös strategi om stadsutveckling och ska stärka positionen som en hållbar aktör i sina städer.

[image]Den nya solcellsanläggningen består av 900 polykristallina solcellspaneler, vilka kommer kunna producera närmare 50% av fastighetens årliga elförbrukning. Den nya anläggningen väntas ta upp cirka 1800 kvadratmeter och monteras på en fastighet på Södra Fältskärsvägen i centrala Gävle. 

Den beräknade toppeffekten är 255 kW och solcellsproduktionen till fastigheten beräknas till 220 MWh.

- Vi är glada över att fortsätta utvecka vårt användande av förnybar energi. Att vi snart kan erbjuda miljövänlig elproduktion till ytterligare en fastighet känns fantastiskt och går helt i linje med vår strategi om stadsutveckling, säger Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös. 

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Silfver Wikstrand, digitaliseringschef, Diös  
Telefon: 010-470 95 06
E-post: jonas.silfverwikstrand@dios.se  

Jennie Järverud, affärschef, Gävle  
Telefon: 010-470 97 13
E-post: jennie.jarverud@dios.se  

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/