Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös utökar ramen för certifikatprogrammet

06:00 / 20 January 2020 Diös Press release

Diös utökar rambeloppet för sitt företagscertifikatprogram från 2 mdr till 3,5 mdr och adderar Danske Bank som emissionsinstitut.

[image]

-   Vi har mött god efterfrågan för våra certifikat, varför det känns naturligt att utöka rambeloppet samt att addera ytterligare en återförsäljare. Certifikatprogrammet breddar vår finansieringsbas, skapar möjlighet för tillväxt och skapar flexibilitet, säger Rolf Larsson, CFO, Diös.

Certifikaten omfattas av det gröna finansieringsramverket. Programmet har säkerställda backupfaciliteter för att hantera refinansieringsrisken. Arrangör av programmet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Swedbank, Danske Bank och Handelsbanken.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 22,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/