Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedningens förslag till styrelse i Diös Fastigheter AB (publ)

10:00 / 23 January 2020 Diös Press release

Inför årsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) den 2 april 2020 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:
  • att styrelsen ska utökas med en ledamot och bestå av sex ledamöter,
  • omval av Bob Persson, Ragnhild Backman, Anders Nelson, Eva Nygren och Peter Strand,
  • nyval av Tobias Lönnevall, och
  • omval av Bob Persson som ordförande.

Tobias Lönnevall är född 1980 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar som Senior Investment Manager på Nordstjernan AB sedan 2009 med ansvar för flertalet noterade portföljinnehav. Tobias nuvarande styrelseuppdrag omfattar styrelseledamot i Attendo AB där han också är ordförande i investeringskommittén och ersättningskommittén, samt medlem av revisionskommittén. Han har tidigare varit styrelseordförande i KMT Precision Grinding AB och styrelseledamot i Ramirent Plc. Nordstjernan AB äger 10,4 procent av aktierna i Diös varför Tobias anses som oberoende i förhållande till bolaget men ej oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

Stefan Nilsson, valberedningens ordförande, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.

Magnus Swärdh, representant för Backahill Inter AB.

Bob Persson, styrelsens ordförande, representant för AB Persson Invest.

Carl Engström, representant för Nordstjernan AB.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 42 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 22,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/