Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös planer för kvarteret Polaris i centrala Skellefteå

07:30 / 30 October 2020 Diös Press release

Skellefteå växer och efterfrågan på centralt boende är stor. Nu planerar Diös för helt nya attraktiva bostäder med absolut närhet till stadens mötesplatser, handel, shopping och resecentrum i kvarteret Polaris, granne med det nya kulturhuset. Planhandlingarna är klara för samråd och perioden för denna startar på måndag 2 november.

[image]

Polaris finns beläget mitt i centrala Skellefteå precis intill platsen där det nya kulturhuset inklusive hotell håller på att färdigställas. Kvarteret kommer att innehålla moderna och hållbara bostadshus med kommersiella lokaler i gatuplan. Strax intill kvarteret finns gott om restauranger samt närhet till resecentrum. Efterfrågan av boende i Skellefteå är stor och kommer att öka med den utveckling staden står inför. Att skapa fler möjligheter till att kunna bo centralt ökar flöden och därmed ökade möjligheter för tillväxt i stadskärnan.                                                                                

- Det känns riktigt bra att ta nästa steg för kvarteret Polaris, som blir en viktig pusselbit i att skapa boendemöjligheter centralt. Vi har jobbat med planerna för detta projekt under en tid med målet att stärka centrala Skellefteå och på så sätt ytterligare bidra till utvecklingen av stan. Vi har en mycket bra dialog med Skellefteå kommun och ser fram emot fortsatt planprocess, säger Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå.

För ytterligare information kontakta gärna:

Maria Fjellström, affärschef, Diös Skellefteå
Telefon: 010-470 98 80
E-post: maria.fjellstrom@dios.se

 

[image]  

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärd3 om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/