Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Ändring i Diös valberedning

15:05 / 18 December 2020 Diös Press release

Backahill Inter AB har meddelat att Lennart Mauritzson, vd och koncernchef för Backahill, ersätter Magnus Swärdh i Diös valberedning.

Valberedningens sammansättning:
  • Bob Persson, styrelsens ordförande och representant för AB Persson Invest.
  • Stefan Nilsson, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening.
  • Carl Engström, representant för Nordstjernan AB.
  • Lennart Mauritzson, representant för Backahill Inter AB.
Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/