Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2019

10:00 / 11 March 2020 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (http://www.dios.se/Finansiellt/Finansiella-rapporter/)

[image] (https://www.dios.se/investerare/finansiella-rapporter/)

- Jag sammanfattar 2019 som ett starkt och stabilt år. Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap om och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare tillväxt. Diös är ett bolag väl rustat för framtiden med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer - ett bolag som fortsätter leverera värde till aktieägarna, säger Knut Rost, vd.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig senast vecka 14 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se/investerare

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 25 mars 2020.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/