Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mar 2020

07:00 / 23 April 2020 Diös Press release

Årets första kvartal har varit väldigt starkt. Nettouthyrningen uppgår till 31 mkr och förvaltningsresultatet stiger med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Med tanke på rådande pandemi och dess konsekvenser är det ingen tvekan om att vi står inför vår tids största prövning.

[image] (https://www.dios.se/investerare/finansiella-rapporter/q1-2020/#ladda-ner)
  • Intäkterna ökade med 5 procent och uppgick till 478 mkr (457)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent och uppgick till 229 mkr (212)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 10 mkr (60) och på derivat till 1 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 189 mkr (230)
  • Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (1,71)

- Vi levererar ett väldigt starkt resultat för första kvartalet med den högsta överskottsgraden i bolagets historia. Påverkan av Covid-19 på vår verksamhet är svårbedömd. I det pressade läge som många hyresgäster befinner sig är det vår viktigaste uppgift att föra individuella dialoger för att kunna agera proaktivt och vidta stöttande åtgärder. Tillsammans tar vi oss igenom denna utmanande tid, säger Knut Rost, vd.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/