Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös bjuder in till presentation av delårsrapport jan-jun 2020

10:15 / 26 June 2020 Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport för perioden jan-jun 2020 offentliggörs den 3 juli kl. 07:00 (CEST). Samma dag kl. 08:00 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd telefonkonferens där delårsrapporten presenteras.

[image]
 

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar resultatet för första halvåret. Presentationen hålls på svenska och kan följas live via webb eller via telefon. Efter presentationen ges det möjlighet att ställa frågor.

En engelsk presentation hålls samma dag kl. 09:30.

Datum:          3 juli 2020
Tid:               Presentationen börjar kl. 08:00 (CEST)

För att delta i konferensen, ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                 +46850558373
UK:                +443333009269
US:                 +18338230589

För att ta del av presentationen och följa konferensen via webb, använd följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/sv-dios-fastigheter-q2-2020

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på:
https://www.dios.se/investerare/
 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,2 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/