Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Förändringar i Diös koncernledning

07:31 / 17 June 2020 Diös Press release

Lars-Göran Dahl, Diös fastighets- och affärsutvecklingschef, lämnar bolaget efter sommaren. Sofie Stark, nuvarande affärschef i Sundsvall, internrekryteras som fastighetschef och Mats Eriksson, nuvarande projektchef, utökar sin roll med chef över affärsutveckling. Båda blir del av Diös koncernledning. Förändringen träder i kraft under augusti. 

[image] Diös är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett centralt koncentrerat bestånd i tio tillväxtstäder. Bolaget har, under de senaste åren, utvecklats till ett fastighetsbolag med både affärsinriktad förvaltning och nyproduktion genom projekt. Nu tar bolaget nästa steg genom utökning av koncern-ledningen, med Sofie Stark och Mats Eriksson, vilket ytterligare stärker bolagets fokus på stadsutveckling.
Lars-Göran Dahl blir ny fastighetsdirektör på Skistar.                                        

- Först vill jag gratulera Skistar till en bra rekrytering genom Lars-Göran. Han har varit en viktig del av Diös framgång. Jag vill också varmt välkomna Sofie Stark och Mats Eriksson till koncernledningen och ser med stor tillförsikt fram emot hur vi tillsammans med dem kommer att ta bolaget till nästa nivå.  Under både rådande exceptionella situation med pandemin såväl som en ledstjärna generellt för fortsatt utveckling, ser vi ledarskapet som en nyckel till framgång. Jag är övertygad om att detta kommer att leda till ett ännu starkare Diös, säger Knut Rost, vd, Diös.

I samband med detta blir Annie Franzon transaktionschef och rapporterar direkt till vd Knut Rost och Bengt Eveby blir affärsutvecklingschef, som ansvarig för det centrala säljteamet, och rapporterar till projektchef Mats Eriksson.

För ytterligare information kontakta gärna:
Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010-470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 07:31 CEST.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/