Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2020

14:00 / 28 January 2021 Diös Press release

Diös Fastigheters bokslutskommuniké för perioden jan-dec 2020 offentliggörs den 12 februari kl. 07:00 (CET). Samma dag kl. 09:30 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd telekonferens.

[image]

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar resultatet för året 2020. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Datum:         12 februari 2021
Tid:               Presentationen börjar kl. 09:30 (CET)

För att ta del av presentationen och delta vid telekonferensen, använd följande länk:
https://streams.eventcdn.net/disfastigheter/2020fy/

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på:
https://investors.dios.se/ (https://investors.dios.se/Sweden)

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/