Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2020

07:00 / 12 February 2021 Diös Press release

Vi förbättrar vårt förvaltningsresultat och nettouthyrningen uppgår till 51 mkr för helåret. Överskottsgraden är vår starkaste någonsin och uppgår till 66 procent. I den utmanande tid som råder med pandemin är det ett bevis på handlingskraftiga medarbetare och en stark marknad. Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie.

 [image] (https://investors.dios.se/Sweden/investerare/default.aspx)
  • Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 1 878 mkr (1 854)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent och uppgick till 958 mkr (952)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 198 mkr (331) och på derivat till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 913 mkr (1 050)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,81 kr (7,74)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie (1,65), jämnt fördelat på två utbetalningstillfällen

- Jag vill summera detta annorlunda år med ett stort tack till våra hyresgäster, medarbetare, affärspartners och inte minst aktieägare. Nu siktar vi med full kraft och stor ödmjukhet framåt, där vi fortsätter att ta ansvar för vår framtid och utveckla vår affär. Jag har en optimistisk framtidstro och en tydlig målsättning att fortsätta vårt långsiktiga värdeskapande, säger Knut Rost, vd.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/