Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2020

10:00 / 12 March 2021 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx)

[image]
 

- Det har varit ett tufft år, men också ett av de mest framgångsrika för oss som bolag. Vi levererar ett ökat resultat, en positiv nettouthyrning och den högsta överskottsgraden någonsin. Vi finns på en marknad med stark tillväxt som bäst beskrivs som 15-minutersstäder. Nu siktar vi med full kraft framåt och fortsätter utveckla vår affär. Jag har en optimistisk framtidstro, då våra kompetenta medarbetare och en tydlig målsättning, bidrar till att fortsätta vårt långsiktiga värdeskapande, säger Knut Rost, vd.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig senast vecka 13 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se (kundservice@dios.se?subject=Årsredovisning%202020)

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 26 mars 2021.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 24,5 mdkr, ett bestånd om 329 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 455 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/