Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-mars 2021

07:00 / 23 April 2021 Diös Press release

Förvaltningsresultatet förbättras med 1 procent genom ökade hyresintäkter och lägre finansnetto. De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 418 mkr, vilket motsvarar 1,6 procent av fastighetsvärdet, drivet av en positiv hyresutveckling och av en stark marknad.

[Framsida] (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx)
  • Intäkterna ökade med 1 procent och uppgick till 483 mkr (478)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent och uppgick till 231 mkr (229)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 418 mkr (10) och på derivat till 9 mkr (1)
  • Resultat efter skatt uppgick till 522 mkr (189)
  • Resultat per aktie uppgick till 3,86 kr (1,42)

- Jag vill påstå att vi verkar på Sveriges hetaste marknad. Vår unika position kommer ge många möjligheter till nya affärer inom alla våra segment. Jag ser stora möjligheter till ytterligare värdeskapande och tillväxt vilket ger en mycket ljus framtid för både våra städer och för Diös, säger Knut Rost, vd.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/