Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös bjuder in till presentation av delårsrapport jan-jun 2021

09:00 / 29 June 2021 Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport för perioden jan-jun 2021 offentliggörs den 5 juli kl. 12:00 (CEST). Samma dag kl. 12:20 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd telekonferens.

[Emma Widegren]
 

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar resultatet för andra kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Datum:         5 juli 2021
Tid:               Presentationen börjar kl. 12:20 (CEST)

För att ta del av presentationen och delta vid telekonferensen, använd följande länk:
https://streams.eventcdn.net/disfastigheter/dios-interim-report-jan-jun-2021/register

För att delta i konferensen, ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                 +46 856 642 705
UK:                +44 3333 009 034
US:                 +1 6467 224 903

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på:
https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx

 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/