Fastigheter i norra Sverige

DIÖS

Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.

Nyckeltal

DIÖS

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK 1700,0 1816,9 1909,7
Tillväxt 28,5% 6,9% 5,1%
Driftnetto MSEK 1080,0 1149,7 1235,2
Överskottsgrad 63,5% 63,3% 64,7%
Förvaltningsresultat MSEK 822,0 899,7 981,9
Vinst per aktie KR 7,65 7,15 7,30
Utdelning per aktie KR 2,90 3,20 3,50
Eget kapital MSEK 6887,0 7848,9 8400,4
Soliditet 34,9% 37,3% 38,5%
Nettoskuld MSEK 11081,0 10830,2 10862,0
Antal miljoner aktier 134,5 134,5 134,5
EPRA NAV (stam) 8084,0 9265,5 10056,2

Värdering

DIÖS

2016 2017 2018e 2019e
EV/Hyresintäkter (x) 9,3 10,8 9,9 9,4
EV/Driftnetto (x) 15,5 17,2 15,8 14,8
P/E (förv.resultat.) (x)