Fastigheter i norra Sverige

DIÖS

Diös är ett fastighetsbolag som fokuserar på tillväxtorter i norra Sverige. Mer exakt definierar bolaget sin marknad från Borlänge i söder till Luleå i norr. Målsättningen är att skapa värden genom att förvärva, förädla, förvalta och sälja fastigheter.Nyckeltal

DIÖS

2017 2018e 2019e
Hyresintäkter MSEK
1700,0 1816,9 1909,7
Tillväxt
28,5% 6,9% 5,1%
Driftnetto MSEK
1080,0 1149,7 1235,2
Överskottsgrad
63,5% 63,3% 64,7%
Förvaltningsresultat MSEK
822,0 899,7 981,9
Vinst per aktie KR
7,65 7,15 7,30
Utdelning per aktie KR
2,90 3,20 3,50
Eget kapital MSEK
6887,0 7848,9 8400,4
Soliditet
34,9% 37,3% 38,5%
Nettoskuld MSEK
11081,0 10830,2 10862,0
Antal miljoner aktier
134,5 134,5 134,5
EPRA NAV (stam)
8084,0 9265,5 10056,2