Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Jan Ednertz har utsetts till verkställande direktör i SweDeltaco AB

15:00 / 21 November 2011 DistIT Press release

Styrelsen i Deltaco AB har vid styrelsemöte den 21 november 2011 utsett Jan Ednertz till verkställande direktör i SweDeltaco AB. Jan Ednertz tillträder sin tjänst den 1 februari 2012.

SweDeltaco AB är Deltaco ABs rörelsedrivande bolag som medelstor leverantör och distributör av IT-produkter inom Norden. Affärsidén är att med korta leveranstider och till konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter till IT-marknaden i Norden.

I samband med Jan Ednertz tillträde har styrelsen beslutat att utse nuvarande VD Ali Motazedi till vice verkställande direktör och försäljningschef i SweDeltaco AB.

Jan Ednertz har en lång och bred erfarenhet av arbete med IT-produkter från bland annat Dustin AB, D-Link, Intel och Tech Data. Jan kommer närmast från Djurgården Hockey AB där han varit VD sedan våren 2009.

- "Genom Jan tillförs Deltaco en gedigen kunskap och kompetens kombinerat med lång erfarenhet från försäljning och marknadsföring inom IT-branschen. Detta kombinerat med Deltacos tidigare lyckosamma strategi och stabila tillväxt och lönsamhet ger oss ett fortsatt bra utgångsläge inför kommande utveckling", säger Siamak Alian, VD för Deltaco AB. Han fortsätter - " Jag är övertygad om att Jan tillsammans med Ali Motazedi kommer att förstärka och utveckla våra ambitioner inom försäljning och marknadsföring på ett positivt sätt. Jan Ednertz har en lång erfarenhet av att driva framgångsrika verksamheter inom IT-produkter och är en uppskattad ledare."

- " SweDeltaco är ett lönsamt och välskött bolag inom en bransch som jag under större delen av mitt yrkesverksamma liv varit verksam inom", säger Jan Ednertz. Han fortsätter - " Jag ser fram emot att tillsammans med bolagets kompetenta medarbetare fortsätta utveckla verksamheten under god tillväxt och bra lönsamhet."

För ytterligare information kontakta:

Siamak Alian                                         VD Deltaco AB  Tel: 08-555 762 41 E-mail:  ()                                                        

eller

Jan Ednertz Djurgården Hockey AB Tel: 070 - 750 70 64 E-mail:  ()


Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/jan-ednertz-har-utsetts-till-verkstallande-direktor-i-swedeltaco-ab,c9189154

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2018511&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF