Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Bokslutskommuniké Januari - December 2011Deltaco AB (publ)

13:00 / 23 February 2012 DistIT Press release

Fjärde kvartalet 2011 jämfört med 2010**

Starkt avslut både i omsättning och resultat

-Nettoomsättningen uppgick till 117,9 (107,7**)MSEK, en ökning med 9,5%.

-Rörelseresultatet uppgick till 6,2 (4,9**)MSEK, en ökning med 26,5%.

-Rörelsemarginalen uppgick till 5,3% (4,5%**).

Helåret 2011, Januari-December 2011 jämfört med 2010**

Tillväxt under lönsamhet

-Nettoomsättningen ökade till 411,3 (379,7**)MSEK.

-Rörelseresultatet sjönk till 21,0 (26,5**)MSEK.

-Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (7,0%**).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (-) SEK per aktie.

** I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen skulle ha sett ut om IAR Systems AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/bokslutskommunike-januari---december-2011deltaco-ab--publ-,c9223967

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2096988&fn=wkr0001.pdf

Show as PDF