Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

08:00 / 8 May 2014 DistIT Press release

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.

 - Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %.

- Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 88 %.

- Resultat per aktie ökar med 100 %.

Nettoomsättning uppgick till 308,2 (162,7 ) MSEK.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 21,1 (11,2) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 17,6 (9,2) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 27,9 (28,4) procent.

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,8 (6,9) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 5,7 (5,7) procent. 

Resultat per aktie uppgick till 0,98 (0,49) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -20,1 (11,4) MSEK. 

*   I Deltacos koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013  är inte justerade med resultatet för Aurora.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör i framförallt Litauen och Lettland.

Förvärvet planeras att fullföljas den 14 maj 2014.

Om Deltaco

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 216 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/