Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

SweDeltaco har fullföljt förvärvet av UAB AG Trade

14:43 / 14 May 2014 DistIT Press release

Som tidigare meddelats undertecknade SweDeltaco AB och UAB Topo Grupe den 6 maj 2014 ett bindande köpeavtal i vilket SweDeltaco förvärvar samtliga aktier i UAB AG Trade, en ledande litauisk distributör inom vitvaror och annan hemelektronik. Förvärvet slutfördes som planerat idag den 14 maj 2014.

Förvärvet är strategiskt intressant för SweDeltaco då man etablerar en plattform för vidare expansion i Baltikum. AG Trade har 14 anställda och är sedan många år etablerad som en ledande distributör i framför allt Litauen och Lettland.  Som en del av affären har även samarbetsavtal tecknats med Topo Grupes dotterbolag UAB TC Prekyba som är Litauens ledande hemelektronikkedja med 33 butiker och sedan många år kund till AG Trade. Dessa avtal innehåller långtgående gemensamma åtaganden och incitament för parterna att etablera en betydande expansion av SweDeltacos tillbehörssortiment inklusive varumärkena DELTACO och Streetz i Baltikum under kommande år.  

Under 2013 omsatte AG Trade 39,3 MLTL (102 MSEK) och redovisade ett resultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,8 MLTL (4,6 MSEK).

För mer detaljer om affären se tidigare pressmeddelande från den 7 maj eller kontakta:

Siamak Alian, VD

Telefon: 08 555 76 241

Mobil: 070 7422 193

E-post: Siamak.Alian@deltaco.se(siamak@deltaco.se)

Om Deltaco

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 216 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/