Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco AB byter namn till DistIT AB

14:04 / 4 June 2014 DistIT Press release

Som tidigare meddelats godkände årsstämman 2014 för Deltaco AB styrelsens förslag att Deltaco AB byter namn till DistIT AB. Genom namnbytet tydliggörs moderbolagets affärsidé och vision att förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, mobility, hemelektronik, nätverk och datakommunikation i Norden och i Baltikum.

Namnändringen har nu registrerats av Bolagsverket och är därmed officiellt genomförd. Från och med torsdag den 5 juni 2014 kommer bolagets aktier att handlas under det nya kortnamnet DIST på NASDAQ OMX First North.  Hemsida och övrig bolagsinformation kommer att uppdateras under de närmaste dagarna.

Övriga bolag inom DistIT gruppen behåller sina nuvarande namn oförändrade.

Tullinge 2014-06-04                                                          

Siamak Alian

VD

Om Deltaco 

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum. Koncernen har ca 230  anställda, är verksam i Norden och Baltikum och omsätter drygt 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/