Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB (publ) har genomfört full konvertering av tidigare utgivna konvertibla skuldebrev.

11:36 / 9 June 2014 DistIT Press release

En extra bolagsstämma i DistIT AB (publ) (tidigare Deltaco AB(publ)), beslutade den 10 juni 2011, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, envar till ett nominellt belopp motsvarande konverteringskursen om 18,30 kronor med konvertering mellan den 1-13 juni 2014. Incitamentsprogrammet riktade sig till samtliga anställda i framför allt SweDeltaco-koncernen. Full konvertering har nu genomförts vilket ökar antalet aktier med 1 228 000, en utspädning om cirka tio procent (10 %) av tidigare totala antalet aktier i DistIT AB.

Cirka två tredjedelar av det konvertibla skuldebrevet placerades hos investerare och resteranande tredjedel placerades hos anställda i DistIT-koncernen. 

Bolagets totala antal aktier uppgår nu till 12 281 961 och aktiekapitalet uppgår nu till 24 563 922 kronor.

Om DistIT 

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum. Koncernen har ca 230  anställda, är verksam i Norden och Baltikum och omsätter drygt 1 mdkr om året. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/