Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Tf. ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB (publ) utsedd med anledning av tragisk olyckshändelse.

10:00 / 11 July 2014 DistIT Press release

Vi har med stor bestörtning mottagit beskedet att bolagets ekonomi- och finansdirektör Hans Bråneryd omkommit i en tragisk olyckshändelse söndagen den 6 juli 2014.

VD och styrelsen har utsett Christian G. Jørgensen ekonomidirektör i Aurora Group Danmark A/S till t.f. ekonomi- och finansdirektör i DistIT AB. Rekryteringsprocessen för en permanent CFO kommer att ske i början av augusti.

Arne Myhrman, styrelseordförande - "Hans tillförde med sin kunskap, kompetens och erfarenhet en struktur och balans i frågeställningarna som genom Hans personliga engagemang kom att tillföra bolaget en betydande utveckling inom hans område. Vi beklagar djupt det inträffade och alla våra tankar går till hans familj."

Siamak Alian, verkställande direktör - "Våra tankar går naturligtvis till Hans fru och familj. Hans blev under sin korta tid på bolaget oerhört omtyckt bland medarbetare. Vi upplevde med Hans en mycket lojal, kunnig och ödmjuk person som genom sitt personliga engagemang på ett mycket positivt sätt passade väl in i företaget och starkt bidrog till att utveckla våra verksamheter."

Om DistIT 

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum. Koncernen har ca 230  anställda, är verksam i Norden och Baltikum och omsätter drygt 1 mdkr om året. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/