Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - juni 2014

08:00 / 13 August 2014 DistIT Press release

Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%.*
  • Resultat per aktie ökar med 178% från 0,54SEK till 1,50SEK.*

  • Nettoomsättning ökar med 43% från 432,1MSEK till 617,8MSEK.*

  • Full konvertering av konvertibellån om 22,4MSEK.

  • Företagsobligation om 100MSEK emitterad.

-   Nettoomsättning uppgick till 617,8MSEK (432,1).

-   Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 34,5MSEK (17,7).

-   Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 27,7MSEK (11,9).

-   Bruttomarginal uppgick till 27,3% (27,5 %).

-   Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,6% (4,1 %).

-   Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 4,5% (2,8 %).

-   Resultat per aktie uppgick till 1,50SEK (0,54).

-   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,6MSEK (-36,0).

* I DistITs koncernresultaträkning ingår Aurora från och med april 2013. Jämförelsesiffrorna för 2013 är inte justerade med resultatet för Aurora.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om DistIT 

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum.  Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se (http://www.deltacoab.se/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/