Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB har utsett Jonas Mårtensson till vice ordförande.

14:00 / 24 April 2015 DistIT Press release

Styrelsen i DistIT AB har vid sitt konstituerande styrelsemöte efter årsstämman den 22 april 2015 beslutat att utse Jonas Mårtensson till vice ordförande.

Jonas har suttit i styrelsen för DistIT AB sedan bolaget noterades i april 2011 och dessförinnan följt bolaget som styrelseledamot i IAR Systems Group vari DistIT ingick som dotterbolag.

Arne Myhrman säger: - "Jag välkomnar Jonas Mårtensson till en utökad aktiv roll i styrelsen för DistIT. Vi har under de senaste fyra åren haft ett mycket bra och intensivt samarbete inom styrelsen och tillsammans med VD gemensamt deltagit i uppbyggnaden av DistIT-gruppen till vad den är idag. Jag välkomnar Jonas som vice ordförande och ser fram emot ett fortsatt aktivt samarbete framöver."                                

               

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/