Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - september 2016

08:00 / 27 October 2016 DistIT Press release

Omsättningstillväxt med 22 % under kvartalet

I enlighet med IFRS 5 separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco).
  • Omsättningen för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 22 % till 391,3 MSEK (322,1).

  • Rörelseresultat före avskrivningar för den kvarvarande verksamheten ökade under kvartalet med 8 % till 15,7 MSEK (14,5). Detta resultat inkluderar retroaktiva lagerhanteringskostnader om 2,6 MSEK.

  • Vinsten vid internförsäljningen av Alcadon om 92,9 MSEK som är realiserad i och med utdelningen av Alcadon Group AB (publ) motsvarar 7,56 kr per aktie.

- Rörelsens intäkter (hela verksamheten) uppgick till 429,5 (383,4 ) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 391,3 (322,1) MSEK - varav utdelad verksamhet 38,2 (61,3) MSEK*.

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 20,3 (22,9) MSEK- varav kvarvarande verksamhet (EBITDA)15,7 (14,5) MSEK- varav utdelad verksamhet (EBITDA) 4,6 (8,4) MSEK*.

- Periodens resultat exkl. reavinst/utdelning avseende Alcadon uppgick till 10,4 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8) MSEK- varav utdelad verksamhet 1,5 (6,4) MSEK*.

- Resultat per aktie exkl. reavinst/ utdelning av Alcadon uppgick till 0,69 (1,08) SEK- resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 0,07 (0,41) SEK*.

- Periodens resultat inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 388,9 (15,2) MSEK- varav kvarvarande verksamhet 8,9 (8,8)- varav utdelad verksamhet 380,0 (6,4) MSEK*.

- Resultat per aktive inkl. reavinst/utdelning av Alcadon uppgick till 31,51 (1,08) SEK- Resultat per aktie kvarvarande verksamhet uppgick till 0,63 (0,67) SEK- resultat per aktie från utdelad verksamhet uppgick till 30,88 (0,41) SEK*.

* Utdelad verksamhet är inkluderad tom 31 augusti 2016.

Väsentliga händelser under perioden

Den extra bolagsstämman den 5 september 2016 beslutade om utdelning av Alcadon Group AB (publ) enligt ett Lex Asea-förfarande, där aktieägarna tilldelades en aktie i dotterbolaget Alcadon Group AB per aktie i DistIT AB. Den 14 september 2016 var första dag för handel med Alcadons aktie på First North. Alcadon Group AB (publ) inkluderas i DistITs siffror t o m 31 augusti 2016.

För ytterligare information:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 76 241
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/