Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Valberedning för DistIT AB inför årsstämman 2017

15:07 / 5 October 2016 DistIT Press release

DistIT:s arbete med bolagsstyrning följer den svenska koden för bolagsstyrning. Då årsstämman 2015 beslutade att de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningens utses skall gälla intill dess bolagstämman beslutar om ändring därav så gäller samma principer som antogs vid årsstämman 2015 även för valberedningen inför årsstämman 2017.

DistIT:s valberedning inför årsstämman 2017 utgörs av Anders Bladh (utsedd av och representerande Ribbskottet AB), Martin Nilsson (utsedd av och representerande Catella Småbolagsfond), Tedde Jeansson (utsedd av och representerande familjen Jeansson) och Arne Myhrman (styrelseordförande DistIT AB). Valberedningen har beslutat att även adjungera Stefan Charette (som representerar Athanase Industrial Partner) till valberedningen.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Anders Bladh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2017 års årsstämma avseende;
  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Anders Bladh, telefon 070 - 666 80 45 eller via e-post andersbladh@outlook.com

eller

Arne Myhrman, telefon 073 - 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@distit.se.

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2017 ska förslag ha inkommit till valberedningen senast onsdagen den 8 februari 2017.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, telefon 070 - 666 80 45

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 - 383 64 67.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/