Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Bokslutskommuniké januari - december 2015, DistIT AB (publ)

08:00 / 19 February 2016 DistIT Press release

Ökad omsättning med bibehållen lönsamhet.
  • Nettoomsättningen ökar med 13 % till 1 574,8 MSEK (1 390,9). Försäljningsökning hos samtliga tre verksamheter.

  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), förbättras till 80,4 MSEK (72,1).

  • Resultat per aktie för helåret uppgår till 3,43 SEK (3,32).

  • På grund av SweDeltacos lagerprojekt har rörelseresultatet före avskrivningar påverkats med ca 6,5 MSEK. Detta är omkostnader av engångskaraktär och motsvarar en resultateffekt på ca 0,40 SEK per aktie.

  • Styrelsen föreslår årsstämman den 26 april 2016 att besluta om en utdelning om 1,60 SEK (1,50) per aktie. Förslaget innebär en utdelning om 19,6 MSEK.

Januari-December

Rörelsens intäkter 1 574,8 MSEK (1 390,9 )

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 80,4 MSEK (72,1)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 72,0 MSEK (64,7)

Bruttomarginal 24,2% (25,5%)

Rörelsemarginal före avskrivningar(EBITDA) 5,1% (5,2%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 4,6 % (4,7%)

Resultat per aktie 3,43 SEK (3,32)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38,0 MSEK (15,9)

Oktober-December

Rörelsens intäkter 476,4 MSEK (432,4)

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,2 MSEK (17,4)

Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 25,3 MSEK (15,6)

Bruttomarginal 23,8% (22,8%)

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA)  5,9% (4,0%)

Rörelsemarginal efter avskrivningar (EBIT) 5,3% (3,6%)

Resultat per aktie 1,36 SEK (0,76)

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 MSEK (39,5)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD
Telefon: 08 555 762 41
Mobil: 070 7422 193
E-post: Siamak.Alian@distit.se

Ove Ewaldsson, CFO
Telefon: 08 518 169 42
Mobil: 070 3254 973
E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se   

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/