Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Catella Fondförvaltning AB har informerat DistIT AB att deras ägande nu understiger 10 % i bolaget

16:18 / 15 April 2016 DistIT Press release

Catella Fondförvaltning AB, org.nr. 556533-6210, genom förvaltande fonder har informerat DistIT AB att de numer äger mindre än 10 % av kapital och röster i bolaget enligt nedan:

Datum               %                         Antal aktier och rösträtter

2016-04-14       9,95 %                1 222 428

2016-04-13     10,03 %                1 231 428

För ytterligare information kontakta:

DistIT AB                                             

Siamak Alian, VD                             

Telefon: 08 555 76 241                   

Mobil: 070 7422 193                        

E-post: Siamak.Alian@distit.se  

Ove Ewaldsson, CFO

Telefon: 08 518 169 42

Mobil: 070 3254 973

E-post: ove.ewaldsson@distit.se

www.distit.se

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/