Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Likviddag för DistIT ABs dotterbolag Alcadon Holding ABs obligationslån är fredagen den 3 juni 2016

10:38 / 2 June 2016 DistIT Press release

Alcadons Holding AB, ett dotterbolag till DistIT AB, har som tidigare meddelats emitterat ett obligationslån om 140 MSEK.

Likviddag för betalning är fredagen den 3 juni 2016.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/