Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB förbereder VD-byte

09:00 / 8 November 2017 DistIT Press release

Siamak Alian har meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD för DistIT AB våren 2018. Siamak har under ett antal år haft två ansvarsområden då han utöver sin roll som VD i DistIT även varit ansvarig för sortiment och inköp inom SweDeltaco. Siamak kvarstår som VD till dess att rekryteringsprocessen är avslutad för att därefter helt övergå till sin nya plattform som senior rådgivare till styrelsen och inköpschef i SweDeltaco AB.

Arne Myhrman, styrelsens ordförande säger - "Siamak Alian, SweDeltacos grundare och VD i DistIT sedan 2011 har byggt upp DistITs position i Norden som en lönsam nischdistributör av IT-tillbehör, datakommunikation, hemelektronik och nätverk. I sin nya framtida roll kommer Siamak, med sin unika kunskap och erfarenhet om branschen, optimalt kunna bidra till ett fortsatt långsiktigt värdeskapande inom koncernen."

Styrelsen inleder nu i samråd med Siamak processen med att finna en efterträdare.

DistIT AB (publ) 
Styrelsen

För ytterligare information: 
Arne Myhrman, Styrelsens ordförande DistIT AB 
Mobil: 46 73 383 64 67

E-mail: arne.myhrman@distit.se

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 kl. 09:00 CET. 

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/