Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

VALBEREDNINGEN I DISTIT FÖRESLÅR NY LEDAMOT

14:00 / 13 February 2017 DistIT Press release

Valberedningen i DistIT AB har beslutat föreslå årsstämman 2017 att välja Anders Nordlöw till ny ledamot i styrelsen. Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens nuvarande ledamöter Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Jonas Mårtensson och Stefan Charette. Valberedningen föreslår omval av Arne Myhrman som styrelsens ordförande. Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Anders Nordlöw är idag VD och styrelseledamot i Elektroskandia Sverige AB som genom sina dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Polen har c:a 2 100 anställda och omsätter c:a 13 miljarder kronor. Anders Nordlöw, med utbildning inom bland annat försäljning, marknadsföring och finans har tidigare erfarenhet som bland annat landchef för TechData (2008-2009) och VD och delägare i Santech Micro Group (1996-2007), en verksamhet som påminner om SweDeltacos och Auroras verksamheter. Med lång erfarenhet från försäljning och distribution är han en erfaren ledare med ett brett nätverk i de nordiska marknaderna för IT, hemelektronik och elektronik. Anders har även fått sin utbildning inom strategi och ledarskap på INSEAD.

Anders Nordlöw kommenterar:

"DistIT är ett mycket spännande företag som har gjort en imponerande resa.  Jag har stor respekt för den kompetens som finns i organisationen och jag ser fram emot att tillsammans med övriga i styrelsen bidra till företagets utveckling samt utgöra ett stöd till företagsledningen."

Anders Bladh, ordförande i valberedningen kommenterar:

"Vi är glada över att kunna presentera Anders Nordlöw som ett tillskott till och en utökning av styrelsen i DistIT AB. Hans gedigna kompetens och mångåriga erfarenhet inom de produkt- och  marknadsområden som DistIT arbetar inom kommer väl till pass i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Med Anders ombord står vi än bättre rustade för den fortsatta tillväxt vi ser framför oss, såväl organiskt som via förvärv."

Valberedningen består av Anders Bladh, Martin Nilsson, Tedde Jeansson och Arne Myhrman. Till valberedningen har även adjungerats Stefan Charette.

För ytterligare information beträffande valberedningens arbete kontakta:

Anders Bladh, valberedningens ordförande, 070 - 666 80 45.

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 - 383 64 67.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 14:00 CET.

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/