Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DELÅRSRAPPORT januari - juni 2017

08:00 / 18 August 2017 DistIT Press release

Fortsatt tillväxt samtidigt som expansionskostnader tynger resultatet

ANDRA KVARTALET
  • Omsättningen uppgår för andra kvartalet till 366,4 MSEK (337,5).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för andra kvartalet till 1,3 MSEK (7,5).

  • Periodens resultat uppgår för andra kvartalet till -0,6 MSEK (5,0).

  • Resultat per aktie uppgår för andra kvartalet till -0,09 SEK (0,37).

FÖRSTA HALVÅRET
  • Omsättningen uppgår för halvåret till 757,4 MSEK (651,8).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för halvåret till 13,5 MSEK (14,8).

  • Periodens resultat uppgår för halvåret till 8,2 MSEK (10,3).

  • Resultat per aktie uppgår för halvåret till 0,55 SEK (0,78).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/