Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

SweDeltaco har utsett Ali Motazedi till ny VD

11:00 / 22 September 2017 DistIT Press release

Med anledning av styrelsens beslut och instruktion till företagsledningen att fokusera på lönsamhet har styrelsen beslutat att utse Ali Motazedi till VD i dotterbolaget SweDeltaco AB från och med den 22 september 2017.

Ali Motazedi har en gedigen och lång erfarenhet som försäljningschef i SweDeltaco AB.

I samband med detta kommer Fredrik Brandt att lämna verksamheten.

-          "Vår strategi under de senaste åren har varit satsning på tillväxt för att ta marknadsandelar. Vi tycker att satsningen har haft ett tillfredsställande utfall. Vi är dock inte nöjda med resultatet som har varit nedåtgående under den senaste tiden och har beslutat att fokusera mer på vinst igen. SweDeltacos ledning har fått tydliga instruktioner att nu förbättra vinsten.", säger Siamak Alian, VD och koncernchef i DistIT AB.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 september 2017 kl. 11:00 CET. 

För ytterligare information kontakta:

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/