Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

DistIT AB (publ) byter CFO, Erich Bech-Jansen lämnar sin tjänst med omedelbar verkan

09:46 / 21 October 2019 DistIT Press release

Erik Bech-Jansen lämnar sin tjänst som CFO för DistIT AB (publ) den 21:a oktober 2019, med omedelbar verkan. Från den 1:a januari 2020 tillträder Philip Gunnarsson som ordinarie CFO för DistIT AB.

Philip Gunnarsson kommer närmast från en investerarroll på Athanase Industrial Partner, där han arbetat med DistITs företagsledning. Dessförinnan har han en lång erfarenhet av M&A och företagsfinansiering från Citigroup i London och Stockholm. DistIT AB (publ) vill förbättra sin finansiella rapportering mot marknaden, förstärka förvärvsförmågan och säkerställa att DistIT AB (pub) utvecklas till ett mer aktieägarvänligt bolag.

Philip Gunnarsson har en MSc inom finans från Imperial College London, BSc inom företagsekonomi samt nationalekonomi från Uppsala Universitet och studier vid Singapore Management University.

Jörgen Bender verkar som interim-CFO för DistIT AB (publ) från och med den 21:a oktober 2019. Jörgen Bender är en erfaren CFO av noterade bolag, bland annat som CFO för New Wave Group.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2019 kl. 9:45 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/