Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Ny CFO i DistIT AB

08:00 / 13 February 2019 DistIT Press release

DistitIT AB har utsett Erik Bech-Jansen till CFO för DistIT AB.

Erik Bech-Jansen har mer än 25 års erfarenhet från roller som CFO och Business Transformation Director roller i nordiska och europeiska bolag.
Erik kommer närmast från Findus AB där han har lett ett större antal strategiska projekt och förändringsprocesser under tre år.

Innan detta har Erik arbetat med M&A för bl.a. Paulig OY, varit COO/CFO för Pelican Rouge där han samlade bolagen till en nordisk region och varit VD för Arriva för att etablera en självständig organisation för det svenska bolaget. Erik har tidigare arbetat som CFO för Semper Norden och Keolis Nordics.

Erik har en MBA i finansiering CBS och började sin karriär med tio år i P&G.

Erik Bech-Jansen tillträder den 2: a april 2019.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB
Mobil: +46 70 768 5042
Email: Robert.Rosenzweig@distit.se 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: 08-463 83 00
Email: Certifiedadviser@penser.se (Robert.Rosenzweig@distit.se) 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som DistIT AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Om DistIT AB (publ)

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/