Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Fulltecknat teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i DistIT AB

08:00 / 3 June 2020 DistIT Press release

Det av årsstämman 2020 beslutade erbjudandet om teckningsoptioner i DistIT AB blev fulltecknat och alla deltagare i programmet tog sin fulla allokering. Teckningsoptionsprogrammet delades mellan nio ledande befattningshavare i DistIT, Aurora & Deltaco samt Septon.

Robert Rosenzweig, CEO: "Vi ser väldigt positivt på att alla dessa nyckelpersoner ser med tillförsikt på bolagets framtid. Genom det här programmet säkerställer vi ett bredare engagemang från alla bolagets delar för att uppnå våra gemensamma mål." Detaljer om optionsprogrammet finns att läsa på DistIT ABs hemsida.

För ytterligare information, kontakta: 

Robert Rosenzweig, CEO DistIT AB

Mobil: +46 70 768 50 42
Email: robert.rosenzweig@distit.se

eller 

Philip Gunnarsson, CFO DistIT AB

Mobil: +46 73 086 96 82
Email: philip.gunnarsson@distit.se

 

Kontaktuppgifter till DistITs Certified Adviser 

Erik Penser Bank AB

Tel: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT-koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/