DELÅRSRAPPORT januari - juni 2017

08:00 / 18 augusti 2017 DistIT Pressmeddelande

Fortsatt tillväxt samtidigt som expansionskostnader tynger resultatet

ANDRA KVARTALET
  • Omsättningen uppgår för andra kvartalet till 366,4 MSEK (337,5).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för andra kvartalet till 1,3 MSEK (7,5).

  • Periodens resultat uppgår för andra kvartalet till -0,6 MSEK (5,0).

  • Resultat per aktie uppgår för andra kvartalet till -0,09 SEK (0,37).

FÖRSTA HALVÅRET
  • Omsättningen uppgår för halvåret till 757,4 MSEK (651,8).

  • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgår för halvåret till 13,5 MSEK (14,8).

  • Periodens resultat uppgår för halvåret till 8,2 MSEK (10,3).

  • Resultat per aktie uppgår för halvåret till 0,55 SEK (0,78).

I enlighet med IFRS 5 separeras den under Q3 2016 utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, Septon, Sominis, SweDeltaco). Presenterade siffror på denna sida avser den kvarvarande verksamheten.

Denna information är sådan information som DistIT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET. 

Om DistIT AB

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistITkoncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT-marknaden i Norden och Baltikum. Aktierna i DistIT AB är listade på First North Premier under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.