Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Dome Energy

Dome Energy

Dome Energy AB: Dome Energy publicerar årsredovisning för 2018

12:05 / 29 May 2019 Dome Energy Press release

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome Energy" eller "Bolaget") (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2018 har publicerats på Bolagets hemsida.

  
För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com 

  
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, CA@mangold.se ärBolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/