Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Dome Energy

Dome Energy

Dome Energy AB: Dome Energy tillhandahåller uppdatering avseende produktionssiffror för april 2019

10:00 / 5 June 2019 Dome Energy Press release

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter "Dome" eller "Bolaget") tillhandahåller uppdatering avseende produktionen under april 2019, vilket visar ökning av produktionen jämfört med tidigare perioder. Den dagliga produktionen uppgick till 830 BOEPD.

Paul Morch, CEO: "Vi är glada över att få presentera våra produktionssiffror för april 2019 som uppgick till 830 BOEPD. Säsongen för översvämningar har påverkat Illinois Basin, men vi ser nu att marken torkar upp så att vi kan återgår till normal produktion.
Produktionen har ökat m ed 104 BOEPD vilket innebär en ökning med 14% jämfört med tidigare månad. Ökningen kan hänföras till brunnar som återtagits i produktion i Texas och Illinois Basin. Dome har för avsikt att fortsätta detta arbete under juni och juli.
Vi är nöjda med prestandan i vår första non-operated brunn i Illinios Basin. Snittproduktionen var 50 BOEPD under de första 45 dagarna och vi fortsätter pumpa tillbaka vatten från frac-stimulering. Dome har för avsikt att färdigställa ytterligare en brunn i Illinios Basin under slutet av sommaren."
      
Enheterna mäts i BOE
Siffrorna exkluderar avyttrade tillgångar.
Vissa periodiseringar har gjorts baserat på sena intäktsredovisningar från s.k. "non-operated" tillgångar.
Siffrorna är inte reviderade eller konsoliderade med Dome Energy AB.
      
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 juni 2019 kl. 10:00 CEST.
     
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, CA@mangold.seär Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/