Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Dome Energy

Dome Energy

Dome Energy AB: Dome Energy säljer sina tillgångar i Illinois Basin tillgångar, för en nettointäkt på $ 4m

00:15 / 1 April 2020 Dome Energy Press release

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter "Dome" eller "Bolaget") säljer sina tillgångar i Illinois Basin tillgångar, för en nettointäkt på $ 4m.

Dome Energy är stolta över att meddela att man har stängt en försäljning av sina tillgångar i Illinois Basin för kontantintäkter på $ 4m. Dome kommer också att eventuellt att erhålla ett framtida villkorat belopp på $ 3m, om produktionen av olja i de sålda tillgångarna stabiliseras över 1200 BOPD, och priset på WTI olja stannar över $55 per fat under en viss tid. Denna eventuella ytterligare betalning löper ut 12-31-2023.

Paul Morch, CEO: "Vi har förhandlat den här affären i nästan ett år nu. Det har varit en hel del rörliga delar och delar utanför vår kontroll som fördröjt denna process, men jag är mycket glad att kunna säga att vi stängt en bra affär för våra aktieägare i slutändan. Vi har kunnat behålla en betydande del av vår oljereserv där vi fortfarande har värden på nära $ 20m med ett oljepris $ 40 oljepriset per fat. Vi är nu angelägna om att börja planera för upprustning och utveckling när vi ser oljepriserna stiger."

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 april 2020 kl. 00.15 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, CA@mangold.se är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/