Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Doro

Mobile phones for the elderly

Doro

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.Hjälper äldre människor

Doro är ett svenskt bolag som hjälper människor som möter åldrandets utmaningar att leva ett enklare och säkrare vardagsliv med färre begränsningar. Detta görs genom att utveckla, marknadsföra och sälja telekomprodukter särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. I dagsläget finns det globalt över 660 miljoner människor som är 65 år eller äldre, och demografisk statistik visar att gruppen kommer att fortsätta växa snabbt under kommande år. Gruppen väntas omfatta över 700 miljoner människor år 2020, och de flesta kommer förr eller senare att behöva hjälp med att följa med i den tekniska utvecklingen och utforska nya tjänster som gör livet enklare.

Anpassade och lättanvända produkter och tjänster

Doros produkter delas in i två sortiment Consumer och Care: Consumer utgörs av mobiltelefoner och andra produkter anpassade för personer med nedsatt syn, hörsel, motorik, rörlighet och/eller minne. Care utgörs av TeleCare- och Mobile Health-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer. De lättanvända produkterna är resultatet av omfattande forskning och förståelse för slutanvändarna, såväl som samarbete med experter inom olika områden.

Produktutvecklingen sker dessutom genom nära relation till slutanvändaren och ett målmedvetet kundfokus. Exempel på detta är utvecklingen av kamerafunktionen som efterfrågats av användarna och utvecklingen av 3G/4G-mobiltelefoner efterfrågade av operatörerna samt smartphones. Service och tjänster kompletterar Doros utbud redan idag. Ett exempel är den inbyggda larmknappen som återfinns i mobiltelefonerna.

Ett område med naturlig koppling till Doros erbjudande och mission är Mobile Health (mHealth) som utvecklas i rask takt. I samarbete med partners inom det medicintekniska området utvecklar Doro hälsotjänster särskilt anpassade för en senior målgrupp. Via Doros mobiltelefoner kan användaren övervaka kroniska besvär respektive att den ordinerade medicineringen följs på ett enkelt och lättillgängligt sätt som ökar tryggheten för såväl användaren som användarens anhöriga.

En affärsmodell med stor flexibilitet

Affärsmodellen bygger på att Doro utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, medan vissa funktioner, som exempelvis produktionen, outsourcas. Doro arbetar med stabila och kunniga partners genom hela processen, vilket förenklar arbetet i alla led. Affärsmodellen erbjuder stor flexibilitet, vilket är en fördel när verksamheten skalas upp, och som också minskar risken i verksamheten.

Doros produkter säljs i mer än 40 länder på fem kontinenter. Försäljningen sker direkt och genom ett omfattande nätverk av ledande teleoperatörer, specialister och återförsäljare med starka distributionskanaler gentemot slutanvändarna. Doros distributionsnätverk och förmåga att effektivt upprätta nya distributionskanaler är avgörande konkurrensfördelar.

Stark position i Europa

DACH och EMEA står vardera för cirka 25% av bolagets försäljning och är de största regionerna sett till försäljning. I övrigt säljs Doros produkter i huvudsak i Norden, Storbritannien och Nordamerika. Ser vi istället till försäljning per invånare i åldersgruppen 65+ är penetrationen klart högst i Norden. EMEA och Nordamerika har däremot en relativt låg försäljning per invånare +65. Doros telefoner säljs i samtliga regioner ovan medan telecare-erbjudandet i nuläget är koncentrerat till Norden. Doro har dock viss export av telecare-hårdvara till Storbritannien, Nederländerna och Tyskland. 

Operationella och finansiella mål

Doro har en målsättning om att 30% av bolagets intäkter ska utgöras av tjänster 2022. Under 2016 utgjorde dessa drygt 6% av försäljningen. Målet ska uppnås genom en breddad produktportfölj inom telecare samt geografisk expansion. Addresserbar marknad för Doros tjänster i Europa bedöms växa kommande år, då antalet digitala telecare-system väntas öka från 940 000 2017 till över 2,5 miljoner 2020. Bolagets finansiella mål, som uppdaterades i november 2017, är en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 10% (inklusive förvärv) samt en långsiktig rörelsemarginal (EBIT) på minst 8%.