Mobiltelefoner för äldre

Doro

Doro är ett av världens ledande märken för mobiltelefoner och andra telekomprodukter som är enkla att använda. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer telekomprodukter som är särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Produkterna delas in i de två sortimenten Consumer och Care.Hjälper äldre människor

Doro är ett svenskt bolag som hjälper människor som möter åldrandets utmaningar att leva ett enklare och säkrare vardagsliv med färre begränsningar. Detta görs genom att utveckla, marknadsföra och sälja telekomprodukter särskilt anpassade för det växande antalet seniorer i världen. Världens befolkning över 65 år är idag 518 miljoner och fortsätter att öka. Det är en relativt ny och växande marknadsnisch som Doro själv etablerat och är ledande inom.

Anpassade och lättanvända produkter och tjänster

Doros produkter delas in i två sortiment. Consumer utgörs av mobiltelefoner och andra produkter anpassade för personer med nedsatt syn, hörsel, motorik, rörlighet och/eller minne, medan Care utgörs av TeleCare- och mHealthlösningar som är speciellt anpassade för seniorer. De lättanvända produkterna är resultatet av omfattande forskning och förståelse för slutanvändarna, såväl som samarbete med experter inom olika områden.

Produktutvecklingen sker dessutom genom nära relation till slutanvändaren och ett målmedvetet kundfokus. Ett exempel på detta är utvecklingen av kamerafunktionen som efterfrågats av användarna samt utvecklingen av 3G-mobiltelefoner efterfrågade av operatörerna. Service och tjänster kompletterar Doros utbud redan idag. Ett exempel är den inbyggda larmknappen som återfinns i mobiltelefonerna.

Ett område med naturlig koppling till Doros erbjudande och mission är Mobile Health, mHealth, som utvecklas i rask takt. I samarbete med partners inom det medicintekniska området utvecklar Doro hälsotjänster särskilt anpassade för en senior målgrupp. Via Doros mobiltelefoner kan användaren övervaka kroniska besvär respektive att den ordinerade medicineringen följs på ett enkelt och lättillgängligt sätt som ökar tryggheten för såväl användaren som användarens anhöriga.

En affärsmodell med stor flexibilitet

Affärsmodellen bygger på att Doro utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, medan vissa funktioner, som exempelvis produktionen, outsourcas. Doro arbetar med stabila och kunniga partners genom hela processen, vilket förenklar arbetet i alla led. Affärsmodellen erbjuder stor flexibilitet, vilket är en fördel när verksamheten skalas upp, och som också minskar risken i verksamheten.

Försäljningen sker i över 30 länder på fem kontinenter genom återförsäljare, såsom elektronikkedjor, varuhus och teleoperatörer som till exempel Orange och Vodafone. Bolaget fortsätter att utöka sin geografiska närvaro genom att utöka antalet partners och återförsäljare och har idag en stark kundportfölj.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.