Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro presenterar via internet och telefonkonferens rapporten för det tredje kvartalet

10:00 / 26 October 2011 Doro Press release

Lund, Sweden, 2011-10-26 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Doros rapport för det tredje kvartalet kommer att publiceras onsdagen den 9 november klockan 07:30.

Klockan 9:00 samma dag inbjuds analytiker, investerare och media till en, i realtid över internet streamad, presentation av rapporten. Presentationen kan nås genom www.doro.com/corporate. Där kommer också presentationsmaterialet att vara tillgängligt en timme före utsatt tid.

Presentationen kan också följas via en telefonkonferens på telefonnummer angivna nedan. Vänligen ring ca fem minuter före utsatt starttid så att konferensen kan börja punktligt.

Efter presentationen, där Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud och finansdirektör Annette Borén kommer att delta, ges konferensdeltagarna möjligheter att ställa frågor.

Cirka en timme efter att presentationen i realtid avslutats kommer också en on-demand version av presentationen att vara tillgänglig på den ovan angivna adressen.

Nummer till telefonkonferensen, från: Sverige +46 (0)8 505 598 53 Storbritannien +44 (0)20 3043 2436 USA +1 866 458 40 87

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2011, kl 10:00 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF