Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i DORO AB (publ)

10:00 / 31 October 2011 Doro Press release

Lund, Sweden, 2011-10-31 10:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

DORO AB (publ) (”Doro”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av totalt 241 543 aktier. Nyemissionen har resulterat i att antalet aktier och röster i Doro förändrats.

Per den 31 oktober 2011 uppgår det totala antalet aktier i Doro till 19 349 174 aktier och det totala antalet röster i Doro till 19 349 174 röster.

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

DORO AB (publ) Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05, eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2011, kl 10:00 CET.

Om Doro Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 37 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2010 omsatte Doro 633 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Doro AB

Show as PDF