Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro bildar globala strategiska partnerskap med MyGlucoHealth och Medixine

08:00 / 15 February 2011 Doro Press release


Sverige, Lund, 2011-02-15 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Pressmeddelande

Doros lättanvända mobiler kommer att nu att bli en del i en mer användarvänlig
diabeteshantering respektive en praktisk lösning med medicineringspåminnelser
direkt i mobiltelefonen. 

I dag presenterar Doro de första strategiska stegen i sin globala satsning inom
¿mHealth¿. Doros lättanvända mobiler ska nu leverera program, tjänster och
lösningar inom vård- och omsorgsområdet. Med denna utveckling hoppas Doro kunna
bidra till att förbättra äldre mobilanvändares hälsa och välbefinnande. 

Doros VD och koncernchef, Jérôme Arnaud kommenterade lanseringen: ¿Vi har 1,2
miljoner användare, så vi har goda kunskaper om hur en telefon bör utformas och
hur användargränssnittet bör se ut för att fungera för äldre personer. Denna
kunskap använder vi nu för att anpassa mobiltelefoner till nya, framför allt
hälsorelaterade, tjänster. Inom Doro anser vi att övervakning av medicinering
och kroniska sjukdomar är två områden där våra mobila hälsolösningar kan vara
till nytta. Lanseringen av de två första mHealth-partnerskapen är de första
stegen på en ny och spännande resa och nästa kapitel i de enkla
mobiltelefonernas utveckling.¿ 

Ytterligare information om Doros partnerskap inom MHealth:


MyGlucoHealth
Doro och MyGlucoHealth kommer att erbjuda en gemensam mobillösning, som syftar
till att underlätta den dagliga diabeteshanteringen och livet för de berörda
diabetikerna. Enligt Världshälsoorgani­sationen lider 220 miljoner människor i
världen av diabetes. 

MyGlucoHealth är världens första integrerade Bluetooth-aktiverade
blodsockermätare. Nu integreras den smidigt med Doros lättanvända mobiltelefon
Doro PhoneEasy® 410gsm, anpassad för äldre användare. Då blir det enklare att
ladda upp data från ett blodsockertest och samtidigt underlättas
vårdpersonalens distansövervakning. 

Med Doros lösning samlas data in i realtid och sänds sedan till MyGlucoHealth
via sms. Via en portal får användaren omedelbar återkoppling. Här finns också
praktiska råd och resurser som hjälper diabetikerna att hålla engagemanget och
motivationen uppe - så att de kan ta kontrollen över sin diabetes och göra
vardagen enklare. Dessutom underlättar den för vårdpersonal, eftersom uppgifter
från portalen också automatiskt kan överföras till patientens läkare. 

John Hendel, ordförande för MyGlucoHealth.com säger: ¿Vi har gått samman med
många olika mobiloperatörer, däribland Telstra, och har en stark önskan att
bibehålla vår ställning som pionjärer inom mHealth. Genom samarbetet med Doro
fortsätter vi att gå i täten på det här området, i synnerhet på den marknad som
riktar sig till de äldre.¿ 

Medixine
Doro och det finska företaget Medixine kommer att tillhandahålla en
påminnelsetjänst via Doros enkla mobiltelefoner. Doro EasyMed Reminder är en
integrerad tjänst som gör det lättare att komma ihåg att ta sin medicin vid de
föreskrivna tidpunkterna. 

Till att börja med kommer den nya tjänsten att erbjudas i Doros telefon Doro
PhoneEasy® 338gsm. Via ett sms berättar personen att medicinen har tagits.
Medixine-systemet innehåller användarens medicineringsplan och jämför
sms-uppgifterna med denna. Om servern inte får ett meddelande om att medicinen
har tagits inom en fastställd tidsperiod skickas en påminnelse ut via sms till
användarens Doro-telefon. 

Familjemedlemmar och vårdpersonal kan också få kopior av påminnelserna. Med
hjälp av denna dubbelriktade säkerhetsmekanism kan vårdgivarna övervaka
medicineringen på distans. Uppgifterna registreras och presenteras i form av
lättlästa rapporter som kan bidra till att receptbelagda läkemedel tas enligt
läkarens anvisningar. Detta är viktigt, eftersom många läkemedel måste tas
kontinuerligt och vid fastställda tidpunkter för bästa effekt. 

En tredjedel av alla människor över 65 års ålder som får mediciner utskrivna,
glömmer ofta att ta dem när de ska. Om man dessutom lider av demens eller
liknande kan situationen förvärras. Detta får enorma konsekvenser, inte bara
för de enskilda individernas hälsa utan också för vården - som i slutändan får
försöka lösa de problem som den felaktiga läkemedelshanteringen skapar. 

Ett direkt resultat av att befolkningen åldras är att många fler människor
kommer att tas in på vårdinstitutioner och att det stora flertalet av dessa
kommer att behöva receptbelagda läkemedel. Om dessa personer kan sköta sin
medicinering bättre kan de bo kvar hemma längre och därmed minska den
ekonomiska börda som en åldrande befolkning medför för samhället. 

Dr Tapio Jokinen, VD för Medixine kommenterar: ¿Medixine söker hela tiden efter
sätt att göra det lättare för människor att använda e-hälsotjänster.
Doro-telefonerna är en idealisk plattform för att nå de äldre med
mHealth-programmen.¿ 

Jerome Arnaud, VD och koncernchef för Doro, kommenterar partnerskapen: ¿Att
kunna tillhandahålla mobila hälsolösningar som hjälper de enskilda att sköta
sin hälsa och medicinering ger enorma fördelar. Våra lösningar är enkla att
använda och ger trygghet till användaren och de anhöriga. Det finns även
fördelar för både privata och offentliga vårdgivare med dessa mer
kostnadseffektiva system. Vi ser därför fram emot att få arbeta tillsammans med
MyGlucoHealth och Medixine, våra första mHealth-partners.¿ 

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 15 februari 2011, kl 08.00 CET. 

Om MyGlucoHealth®
MyGlucoHealth Wireless från Entra Health Systems är den första och enda
FDA-godkända och CE-certifierade Bluetooth®-aktiverade blodsockermätaren i sitt
slag i världen. Med hjälp av ett nätverk för datainsamling i realtid via
internet laddas blodsockermätningar upp och hanteras på ett säkert sätt från en
mobiltelefon eller pc, vilket innebär att man inte längre behöver föra
personliga loggböcker. Mätaren och MyGlucoHealth-nätverket utgör en integrerad
plattform via vilken patienter och vårdpersonal kan sköta och behandla
diabetes. Automatiska påminnelser till patienterna att testa sig oftare kan
skapas i MyGlucoHealth. Familj, vårdpersonal och läkare kan också meddelas
automatiskt när testresultaten avviker från de förväntade. MyGlucoHealth ger
patienterna mer direkt kontroll över vården och skapar tydliga
kommunikationskanaler till läkare och vårdpersonal. Mer information finns på
www.myglucohealth.net 


Om Medixine
Medixine AB specialiserar sig på kommunikationslösningar för hälsovård och
välbefinnande via flera olika kanaler. Tyngdpunkten ligger till stor del på
mobila lösningar, och man erbjuder verktyg för det pågående paradigmskifte inom
vården som innebär att patienterna får makten över sin egen hälsa. Några
exempel på Medixinelösningar är övervakning och hantering av kroniska sjukdomar
(såsom diabetes och högt blodtryck), populationsbaserade meddelandetjänster och
e-bokning. Medixines lösningar används i Europa, Nordamerika och Asien. Mer
information finns på www.medixine.com. 


Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en
växande grupp människor världen över. Med mer än 35 års erfarenhet inom telekom
är Doro idag världsledande inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner med
försäljning i över 30 länder på fem kontinenter. Doro skapade segmentet Care
Electronics och har under de senaste åren belönats med flera internationella
designpriser. 2010 omsatte bolaget 633 Mkr. Doro-aktien är noterad på
Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på
www.doro.com 


     För mer information vänligen kontakta:
     VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
     eller CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.