Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros VD minskar sitt aktieinnehav

16:15 / 22 February 2011 Doro Press release


Lund, 2011-02-22 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --Doros VD och koncernchef, Jérôme Arnaud, har minskat sitt innehav i Doro AB med
100 000 aktier, från 472 004 till 372 004 aktier. Efter transaktionen motsvarar
hans innehav i Doro 1,95 procent av kapitalet och rösterna. 

Försäljningen sker med anledning av privatekonomiska skäl.

¿Efter att ha varit med om att utveckla Doro under tre år har jag nu sålt en
del av mina aktier. Sannolikt kommer jag att sälja något fler aktier framöver,
eftersom jag avser att betala av på det lån jag tog för att kunna anskaffa
aktierna, betala en skatteskuld samt för att finansiera mitt privata boende¿,
förklarar Jérôme Arnaud. 

¿Mitt engagemang i Doro är långsiktigt. Tillsammans med bolagets
styrelseordförande Bo Kastensson, är jag övertygad om att de strategier som vi
arbetar efter kommer att skapa ytterligare värden för kunder och partners och
därmed för oss aktieägare. Det är därför delar av dessa medel även kommer att
återinvesteras genom ett betydande deltagande i det teckningsoptionsprogram som
Doros styrelse idag har föreslagit för bolagets kommande årsstämma ¿ Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 22 februari 2011, kl 16.15 CET. 

Om Doro
Doro är ett svensk företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt tillseniorer - en
växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom
och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det
världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro
skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med
flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010.
Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag.
Läs mer om Doro på www.doro.com 
     För mer information vänligen kontakta:
     Styrelseordförande Bo Kastensson, +46 (0) 70 8765995,
     VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05