Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros optionsprogram genomfört

10:00 / 14 April 2011 Doro Press release


Lund, 2011-04-14 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
I enlighet med det mandat som årsstämman gav bolaget den 23 mars 2011 har
samtliga Doros medarbetare erbjudits att köpa teckningsoptioner som ger rätt
att om tre år förvärva aktier i Doro till den bestämda aktiekursen 35,30
kronor. 

36 medarbetare har tecknat sig för 679 770 teckningsoptioner, inklusive
bolagets verkställande direktör som har tecknat sig för 200 00 optioner, vilket
motsvarar full tilldelning. Doro AB har tecknat 235 320 optioner för att, efter
anmälningstidens utgång, på marknadsmässiga grunder kunna sälja dessa till nya
medarbetare. 

¿Jag är mycket nöjd med att styrelsen föreslog detta motiverande och belönande
optionsprogram och att årsstämman godkände det. Det faktum att en så stor andel
av optionerna tecknades av våra medarbetare visar att personalen tror på vår
strategi¿, säger bolagets Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud. Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 14 april 2011, kl 10.00 CET. Om Doro
Doro är ett svenskt företag som fokuserar på utveckling, marknadsföring och
försäljning av telekomprodukter som riktar sig speciellt till seniorer - en
växande grupp människor världen över. Med över 35 års erfarenhet inom telekom
och försäljning i över 30 länder på fem kontinenter, är Doro idag det
världsledande varumärket inom enkla och användarvänliga mobiltelefoner. Doro
skapade kategorin Care Electronics och har under de senaste åren belönats med
flera internationellt erkända designpriser. Bolaget omsatte 633 Mkr under 2010.
Doro-aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. 
Läs mer om Doro på www.doro.com


     För mer information vänligen kontakta:
     VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0)46 280 50 05,
     eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.