Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros årsredovisning för 2011 publicerad

15:00 / 28 February 2012 Doro Press release

Lund, Sweden, 2012-02-28 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

Doro publicerar idag sin årsredovisning på www.doro.com. Den kommer, när den är tryckt, också att skickas ut till dem som så bergärt.

Jérôme Arnaud, Doros VD och koncernchef konstaterar i sina kommentarer att även 2011 blev ett år med god tillväxt. Totalt såldes nästan en miljon mobiltelefoner och omsättningen ökade med 18 procent. Därmed stärkte Doro också sin ledande position i det segment, mobiltelefoni för seniorer, som de började etablera 2007. Doro är idag i Västeuropa dubbelt så stor som sin närmsta konkurrent. Även rörelseresultatet förbättrades. EBIT marginalen steg, trots betydande investeringar, med nästan en hel procentenhet.
En utveckling som varit möjlig tack vare en flexibel och en, ur alla aspekter, effektiv affärsmodell samt en väl definierad strategi som bland annat bygger på innovationer och global marknadsnärvaro.
Bara under 2011 har Doro lanserat 7 nya mobiltelefoner varav några baserade på 3G teknik, 60 programvaror samt 9 telefoner för det fasta nätet. Doro har också tecknat 12 nya avtal med ledande operatörer och återförsäljare på fyra kontinenter.

Nu fortsätter, säger Jérôme Arnaud, utvecklingen i två riktningar:
Dels ökar Doro närvaron inom så kallade funktionstelefoner som är lätta att använda och på avstånd kan konfigureras av anhöriga.
Dels utvecklar Doro lösningar för att förenkla användningen av applikationer och tjänster. Dessa inkluderar ett förenklat gränssnitt för Android-produkter och Windows-baserade PC, som släktingar kan nå via internet  En utveckling som, tack vare förvärvet av Prylos SAS sommaren 2011, kunnat genomföras på mindre än sex månader.
Samtidigt utvecklar Doro sina egna smarta telefoner och den första kallad Doro PhoneEasy® 740 lanserades på Mobile World Congress i Barcelona så sent som i går.

Årsredovisningen kan beställas på 046-280 50 33 eller via e-mail till eva.nihlen@doro.com

För mer information vänligen kontakta:
VD och koncernchef Jérôme Arnaud, +46 (0) 46 280 50 05,
eller vice president och CFO Annette Borén, +46 (0)70 630 00 09.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2012 , kl 15:00 CET.

Om Doro
Doro, marknadsledare inom telekommunikation för seniorer, är ett börsnoterat svenskt företag. Med över 38 års erfarenhet inom telekom fokuserar bolaget på att utveckla, marknadsföra och sälja produkter, mjukvara samt TeleCare- och mHealth-lösningar som är speciellt anpassade för seniorer - en växande grupp människor världen över. Doros breda sortiment av användarvänliga mobiltelefoner är unikt och bolagets exceptionella kunnande har uppmärksammats med flera internationella designpriser. Produkterna säljs i mer än 30 länder på fem kontinenter. 2011 omsatte Doro 745 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com eller på facebook.com/DoroSverige.

Show as PDF