Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doros årsredovisning 2012 publicerad

15:30 / 17 April 2013 Doro Press release

Lund, 2013-04-17 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Doro har publicerat årsredovisningen för 2012 som finns nu tillgänglig på Doros webbplats, www.doro.com. Den kommer, när den är tryckt, också att skickas ut till dem som så begärt.

För att läsa hela rapporten, se bifogad fil.

Årsredovisningen kan beställas på 046-280 50 33 eller via e-mail till

För mer information, vänligen kontakta: Gunnar Modalen, CFO, +46 (0) 46 280 50 06

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori för seniorer. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2013, kl 15:30 CET.

Doro AB

Show as PDF