Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Doro

Doro

Doro förvärvar programvarubolaget Isidor

17:30 / 3 July 2013 Doro Press release

Doro meddelar idag förvärvet av ett franskt bolag som utvecklar programvara och designar användargränssnitt, Isidor SAS ("Isidor") - en nuvarande underleverantör till Doro. Förvärvet stärker ytterligare Doros möjligheter att framöver differentiera sig inom det strategiska segmentet för smartphones, surfplattor och datorer.

Lund, 2013-07-03 17:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

"Genom att utöka vårt utvecklingsteam och förvärva Isidors egenutvecklade programvara, säkrar vi vår kapacitet att snabbt introducera nya attraktiva smartphones för seniorer och program för enkel tillgång till internet för surfplattor och datorer. Utveckling av programvara och användargränssnitt spelar en allt viktigare roll för Doro, och förvärvet av Isidor passar in i vår långsiktiga tillväxtstrategi", säger Doros VD och koncernchef Jérôme Arnaud.

Förvärvspriset för Isidor, på en kontant-och skuldfri basis, uppgår till € 2,0 miljoner i kontanter, med en maximal tilläggsköpeskilling om upp till € 3,0 miljoner relaterat till uppnådda resultat under de kommande tre åren. Förvärvet förväntas ge stöd åt snabba lanseringar av Doros nya produkter, som kommer att stödja Doros resultat för 2013.

För mer information vänligen kontakta: Jérôme Arnaud, koncernchef och VD, +46 (0) 46 280 50 05

Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2013, kl 17:30 CET.

Om Doro Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5 Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

Doro AB

Show as PDF